Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2011

Tabel 1Tabel 1Tabel 1Tabel 1Tabel 1Tabel 1Tabel 1Tabel 1Tabel 1

NOTE 1. Den statistiske registrering af de afsluttede sager i 2011 er foretaget i umiddelbar forlængelse af afslutningen af den enkelte sag. Tabellen er overordnet inddelt ud fra de ministerier, der bestod ved årets udgang. Afsluttede sager vedrørende myndigheder, som er blevet eller omlagt efter den statistiske registrering, er på samme måde som hovedregel søgt placeret under det ministerområde, hvor kompetencen i sagen lå ved årets udgang.

NOTE 2. Inkluderer sager fra det nedlagte Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

NOTE 3. Sager vedrørende statens varetagelse af opgaver indtil den 1. august 2009 i de kommunalt oprettede jobcentre.

NOTE 4. Sager vedrørende Beskæftigelsesministeriets del af Udlændingeservice efter ressortomlægningen pr. 3. oktober 2011.

NOTE 5. Inkluderer 2 sager fra den nu nedlagte IT- og Telestyrelsen.

NOTE 6. Samtlige sager stammer fra Personalestyrelsen, som blev nedlagt pr. 31. oktober 2011.

NOTE 7. Sager vedrørende Justitsministeriets del af Udlændingeservice efter ressortomlægningen pr. 3. oktober 2011.

NOTE 8. Inkluderer sager fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, som blev nedlagt pr. 1. januar 2011.

NOTE 9. Enkelte sager vedrørende kommunale og amtskommunale myndigheder, der blev nedlagt som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007, indgår fortsat i opgørelsen. Betegnelsen kommuner dækker altså både over tidligere primær- og amtskommuner og de nuværende kommuner. Opgørelsen inkluderer ikke kommunale tvistnævn omfattet af ombudsmandslovens § 7, stk. 3. Sådanne nævn indgår under tabellens punkt E.2.

NOTE 10. Ombudsmanden besluttede i en sag, der blev afsluttet i 2011, i medfør af ombudsmandslovens § 7, stk. 4, at Energi Midt Net A/S og Energi Midt Net Vest A/S skulle være omfattet af ombudsmandens virksomhed.

NOTE 11. Jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 2.

NOTE 12. Organer omfattet af ombudsmandslovens § 7, stk. 3.