Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2011

Hovedemnerne – dvs. hvad ombudsmandens reaktion i sagen især var rettet mod – i de 4.922 sager, der blev afsluttet i 2011, fordelte sig på følgende vis inden for henholdsvis realitetsbehandlede sager (i alt 1.001) og afviste sager (i alt 3.921): 

Figur 1

Til sammenligning ser fordelingen efter hovedemne sådan ud for de realitetssager, hvor der blev givet kritik, henstilling mv. (153 sager):  

Figur 2

Ser man på, hvilke forvaltningsområder de afsluttede sager lå inden for, ser tallene sådan ud

Figur 3