Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2011

Den 1. maj 2012 var der ansat følgende medarbejdere (se også Folketingets Ombudsmands organisationsplan – hvor hver medarbejder tæller som én uanset arbejdstid).

Almen afdeling

Afdelingschef Kaj Larsen
Kommitteret Jon Andersen
Kommunikationskonsulent Jacob Berner Moe
Kontorfuldmægtig Lisbeth Nielsen

Egen drift-projekter og indsats mod tortur

Kontorchef Erik Dorph Sørensen
Specialkonsulent Elizabeth Bøggild Nielsen
Fuldmægtig Klavs Kinnerup Hede
Fuldmægtig Rikke Ilona Ipsen
Overassistent Lone Gundersen

Personale, økonomi, medieaktindsigt og buffer

Kontorchef Lisbeth Adserballe
Fuldmægtig Lise Puggard
Fuldmægtig Mette Vestentoft
Referent Julie Gjerrild Jensen
Kontorfuldmægtig Jannie Svendsen
Overassistent Marianne Anora Kramath Jensen
Stud.jur. Anders Müller Forman
Stud.jur. Azad Taheri Abkenar 

Internationale projekter, beretning og sprog

Kontorchef Jens Olsen
Specialkonsulent Christian Ougaard
Referent Eva Jørgensen 

Administration, service og udvikling

It- og servicechef Christian Ørslykke Møller
It-driftsmedarbejder Seyit Ahmet Özkan
It-studentermedhjælper Ahmet Yildrim
Personalekonsulent Lisbeth Kongshaug
Informationskonsulent Karen Nedergaard
Overassistent Birgit Kehlet-Hansen
Serviceleder Jeanette Schultz
Driftsmedarbejder Flemming Wind Lystrup
Driftsmedarbejder Niels Clemmensen
Husbetjent Annitta Lundahl
Husbetjent Charlotte Jørgensen
Husbetjent Dorthe Sønderskov Rasmussen
Husbetjent Kirsten Morell
Husbetjent Suphaporn Nielsen
Journalleder Carina Haar Hillbrandt
Kontorfuldmægtig Lisbet Pedersen
Overassistent Harriet Lindegaard Hansen
Overassistent Merete Gerting Hansen
Overassistent Olga Bardenshtein
Overassistent Suzanne Sølberg

Under afdelingen hører navnlig følgende arbejdsopgaver:

- den årlige beretning
- internationalt arbejde
- egen drift-projekter
- indsats mod tortur (OPCAT)
- tilsyn med tvangsmæssig udsendelse af udlændinge
- sager om medieaktindsigt
- sager fra kontorerne (buffer)
- embedets personale og økonomi
- embedets administration, service og udvikling
- hjemmeside og nyheder
- embedets sprogpolitik

1. kontor

Kontorchef Kirsten Talevski
Specialkonsulent Susanne Veiga
Fuldmægtig Christoffer Bruus
Fuldmægtig Hanne Nørgård
Fuldmægtig Kirsten Broundal
Fuldmægtig Lykke Leth Nielsen
Overassistent Dorte Buttenschøn
Stud.jur. Ida Andersen Feldthaus
Stud.jur. Stine Scheibel 

Kontoret behandler især sager om:

- selskabslovgivning
- fødevarer
- fiskeri
- landbrug
- patientklager
- lægemidler
- sundhedsvæsenet
- udenrigsforhold
- kommunikation
- kirker
- kultur
- udlændingesager
- registre mv.
- indfødsret
- ydelser til arbejdsløshedsforsikrede
- arveret/fonde
- samværssager
- person- og navneret
- familieretlige sager, bortset fra sager om bidrag og adoption

2. kontor

Kontorchef Bente Mundt
Specialkonsulent Mette Ravn Jacobsen
Fuldmægtig Charlotte Løfberg
Fuldmægtig Christina Ladefoged
Fuldmægtig Marjanne Kalsbeek
Fuldmægtig Morten Bech Lorentzen
Overassistent Lene Lunde Johansen
Stud.jur. Jens Balle
Stud.jur. Kimmie Byriel Laage-Petersen 

Kontoret behandler især sager om:

- beskæftigelseslovgivningen
- kontanthjælp mv.
- sociale pensioner
- sygedagpenge
- lov om social service bortset fra hjælpeforanstaltninger over for børn og unge, sociale institutioner og biler til handicappede

3. kontor (inspektionsafdelingen)

Inspektionschef Lennart Frandsen
Chefkonsulent Pernille Helsted
Fuldmægtig Ann Thagård Gregersen
Fuldmægtig Lise Bitsch
Fuldmægtig Mai Vestergaard
Fuldmægtig Peter Kersting
Fuldmægtig Pi Lundbøl Stick
Fuldmægtig Tina Andersen
Handicapkonsulent Anders J. Andersen
Overassistent Hanne Hartung
Overassistent Jeanette Hansen
Stud.jur. Andreas Reitzel 

Afdelingen leder embedets inspektionsvirksomhed der især omfatter inspektioner af:

- fængsler
- arresthuse
- sikrede institutioner
- pensioner
- detentioner
- politiets venterum
- psykiatriske afdelinger
- sociale og socialpsykiatriske bosteder
- ligebehandling af mennesker med handicap
- døgninstitutioner for børn og unge

Afdelingen behandler især sager om:

- patientklager (psykiatri)
- psykiatriske afdelinger
- fængselsforhold
- forsvaret
- straffesager og politi
- domstolene
- advokater
- private retsforhold
- justitsforhold i øvrigt
- ligebehandling af mennesker med handicap

4. kontor

Kontorchef Morten Engberg
Specialkonsulent Ulla Frederiksen
Fuldmægtig Camilla Bang
Fuldmægtig Camilla Schroll
Fuldmægtig Sofie Hedegaard Larsen
Fuldmægtig Stine Marum
Overassistent Gurli Søndergaard
Stud.jur. Kristine Bagger
Stud.jur. Louise Vinholt Højer

Kontoret behandler især sager om:

- kommunalretlige spørgsmål
- miljø- og planlovgivningen
- naturbeskyttelse
- byggeri og boliger
- budget og økonomi
- valg, personregistrering mv.
- personalesager
- biler til handicappede
- trafik- og vejområdet
- adoption
- bidragssager
- alderspension

5. kontor

Kontorchef Karsten Loiborg
Ekstern konsulent, professor, dr.jur. Jan Pedersen
Specialkonsulent Vibeke Lundmark
Fuldmægtig Janne Lundin Vadmand
Fuldmægtig Jørgen Hejstvig-Larsen
Fuldmægtig Kresten Gaub
Fuldmægtig Linette Granau Winther
Overassistent Eva Lykke Sveistrup
Stud.jur. Sofie Nordskov Nielsen 

Kontoret behandler især sager om:

- boligstøtte
- arbejdsskader
- foranstaltninger over for børn og unge
- skatte- og afgiftssager
- tilbagebetaling af sociale ydelser
- voldsoffererstatning
- uddannelse og uddannelsesstøtte
- forskning
- børnetilskud og børnefamilieydelse
- sociale institutioner, bortset fra inspektionsrelevante sager
 

Adressen er:
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22, 1457 København K
Telefon: 33 13 25 12, telefax: 33 13 07 17
E-mail: post@ombudsmanden.dk