Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2011

Efter at være kommet til skade med sit knæ blev en kvinde henvist til en såkaldt MR-scanning. Hun ville imidlertid ikke vente på scanningen, men opereres med det samme. Derfor henvendte hun sig til et privathospital og fik lavet en kikkertoperation til knap 18.000 kr. Nu ville hun gerne have regionen til at betale regningen, men det ville regionen ikke. Reglerne er sådan, at man kan blive behandlet på et ”aftalesygehus”, hvis bopælsregionen ikke kan tilbyde behandling inden for en måned. Det er dog en betingelse, at regionssygehuset henviser til behandling på det private hospital. Da kvinden på eget initiativ havde henvendt sig til privathospitalet, kunne ombudsmanden ikke hjælpe kvinden med at få regionen til at refundere hendes udgifter. Regionen kunne i øvrigt ikke dokumentere, at kvinden var blevet vejledt om udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med indkaldelsen til MR-scanning. Det beklagede regionen.

Ofte ser ombudsmanden ikke kun på et enkelt hjørne af en sag, men på hele sagen. Det er derfor ikke usædvanligt, at han på ét punkt kan kritisere en myndighed, men på et andet punkt giver myndigheden ret.

Den 20. september 2011 modtog ombudsmanden en klage over Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fra en mand, der ikke var blevet optaget. Manden klagede over, at han ikke var kommet ind, og over den måde, hans opgaver var blevet bedømt på. Vedlagt klagen var et afslag fra Undervisningsministeriet, som var dateret den 26. august 2010. Altså over et år før manden klagede til ombudsmanden. Dermed måtte ombudsmanden skrive til manden, at han ikke kunne behandle klagen.

En klage skal indgives til ombudsmanden, inden et år efter at den øverste administrative myndighed har truffet afgørelse. Ombudsmanden har de seneste fem år hvert år måttet afvise mere end 100 klager, fordi tidsfristen var overskredet.

En skleroseramt kvinde var så svækket af sin sygdom, at det sociale nævn mente, at hun skulle bevilges 24-timers hjælp til pasningen af sin lille datter. Al den tid datteren var hjemme, skulle der således være en hjælper i huset. Efter godt tre uger havde kommunen stadig ikke fået startet hjælpen. Kvindens mor klagede til ombudsmanden, der sendte klagen videre til kommunen som en anmodning fra klageren om, at kommunen fremskyndede hjælpen. Seks uger efter at kvinden fik bevilget døgnhjælp, blev hjælpen startet.

De såkaldte fremskyndelsesanmodninger er et redskab, som ombudsmanden ofte bruger, typisk i forbindelse med sager, der har ligget stille i flere måneder. I denne sag skete det tidligere, fordi kvinden havde et akut behov for hjælp.   

En ung mand overtog sin fars bil og byggede den om, så motoren fik større ydeevne. Sønnen blev dog standset af politiet, som beslaglagde bilen, fordi der kun var betalt registreringsafgift efter bilens oprindelige motorstørrelse. Efter foreløbige undersøgelser af bilen vurderede SKAT, at familien skulle betale 37.000 kr. ekstra i registreringsafgift på grund af ombygningen. Faderen tilbød at betale pengene med det samme, så sønnen kunne få sin bil tilbage. Det fik faderen dog ikke lov til, og samtidig fik han at vide, at han skulle betale 9.000 kr. for SKATs opbevaring af bilen. Faderens advokat klagede til ombudsmanden, fordi SKAT ikke mente, at han kunne klage til den normale ankeinstans, Landsskatteretten. Ombudsmanden var dog umiddelbart ikke enig. Han sendte klagen videre til Landsskatteretten og skrev til advokaten, at faderen kunne vende tilbage, når han havde fået svar fra Landsskatteretten. Efter to måneder fik sønnen bilen tilbage.

 

 

En våbentilladelse til et riflet jagtvåben i Danmark er gyldig i 10 år. Inden tilladelsen udløber, sender politiet dog en påmindelse om, at det er tid til fornyelse, hvis man stadig har et våben. En mand med en jagtriffel fik først påmindelsen, efter at hans tilladelse var udløbet. Han skyndte sig at reagere og søgte om fornyelse, men fik alligevel en bøde på 4.000 kr., fordi han i en periode på ca. 5 uger ikke havde haft tilladelse til sin riffel. Ombudsmanden sendte en række spørgsmål til politiet, som med det samme trak bøden tilbage og skrev, at der var sket en fejl.